Editors: Marko Crnogorac & Fernanda Martínez

viernes, 9 de enero de 2015

Novas perspectivas para analizar a situación económica das familias


A caída da actividade económica dende 2007 tivo como consecuencia que moitos fogares españois viran reducidos os seus ingresos, aínda que outros puideron incrementalos. Agora un grupo de investigadores da Universidade de Vigo liderados por Fidel Picos está a analizar utilizando distintas fontes de información cal ten sido o efecto destes cambios en termos de desigualdade e mobilidade de rendas, así como cal é o papel dos impostos na redistribución de rendas dos máis ricos aos máis pobres.


Ata maio de 2017, este grupo de investigadores traballará no desenvolvemento de novas metodoloxías de medición destes fenómenos para despois aplicalas aos datos reais da situación española, aínda que non descartan estudar o caso dalgún país da Unión Europea. “Nos últimos anos observouse que coa crise a desigualdade aumentou en moitos países e parece que os impostos redistribúense un pouco menos, e son temas sobre os que hai unha crecente preocupación”, salienta Picos, membro do grupo Governance and Economics research Network (GEN) da Universidade de Vigo. A análise centrarase nos anos dos que se dispoñen datos en España, desde 1999 ata 2012, “un período moi longo onde podemos observar tanto a etapa de crecemento económico forte como a posterior burbulla e a crise”.


Máis información: DUVI Diario da Universidade de Vigo